FOTÓK megtekintése

Bármelyik képre kattintás után sötét háttérrel a képek nagyobb formátumban is megtekinthetők, ekkor viszont a feliratok nem látszanak. Egér görgetéssel, lefelé, vagy alulról felfelé, vagy a képre kattintással egyenként végig nézhetők a képek.

Borsod Tourist története

1. B.-A.-Z. Megyei Idegenforgalmi Hivatal (Borsod Tourist) története:

Az 1950-es évek közepén hazánkban sorra jöttek létre az első idegenforgalmi hivatalok, először Veszprém és Somogy megyékben, vagy pl. Hajdú Biharban 1953 évben. Borsod - Abaúj - Zemplén megyében az 1960-as évektől kezdte meg több évtizedes tevékenységét a B.-A.-Z. Megyei Idegenforgalmi Hivatal. A Megyei Tanácsok szakigazgatási szerveinek - többnyire Kereskedelmi Osztályok - irányítása alatt működő szervezetek költségvetési szervként non-profit típusú idegenforgalmi faladatokat láttak el. Ezek közül az első időszakban az informatív idegenforgalmi reklám-propaganda, a közérdekű információs tevékenység, valamint kiadványok megjelentetése és terjesztése voltak a legfontosabb feladatok.


Az 1970-es évek közepétől a hivatalok, így a Borsod megyei számára is lehetővé vált egyes üzleti tevékenységek bevezetése, mint pl. saját kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetése, idegenvezetők közvetítése, egyes utazási irodai tevékenységek, mint szervezett beutaztatás, szállásközvetítés, fizető vendéglátás szervezése. Az induló üzleti tevékenységek, a megyei szintű feladatok koordinálása hálózati szervezeti rendszer kiépítését és fenntartását tette szükségessé. A non-profit alapfeladatok ellátása mellett az üzleti típusú utazási irodai feladatokat már a borsodi hivatal is ú. n. eredményérdekeltségű költségvetési szervként végezte. Az üzleti feladatok fokozatos térhódításával indokolttá vált egy piacképesebb rövidített elnevezés bevezetése is, így lett a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Idegenforgalmi Hivatal más néven Borsod Tourist is. Ennek az időszaknak tevékenységi színfoltjai voltak a 2 évenként, 1980 - 1990 évek között rendezett Miskolci Ipari Kiállítás és Vásárok és az egyedi külkereskedelmi jog alapján 1989. évben szervezett Kijevi Árubemutató a B.-A.-Z. Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával közösen.

A Hivatal az 1980-as években az alábbi kirendeltségeket működtette a megyében:

- Központi kirendeltség - Miskolc
- Kirendeltség - Miskolc Tapolca
- Kirendeltség - Mezőkövesd
- Kirendeltség (szezonális) Zsóry Fürdő
- Kirendeltség - Tokaj
- Kirendeltség - Sárospatak

Az Idegenforgalmi Hivatal (Borsod Tourist) központi épülete

      XIII. Miskolci Ipari Kiállítás és Vásár a Városi Sportcsarnokban

Saját kereskedelmi szálláshelyek és egyéb egységek:

- Hotel Huszárvár - Szerencs
- Éden Kemping - Miskolc Tapolca
- Autós Kemping - Miskolc Tapolca
- Autós Fogadó - Miskolc Tapolca
- Hegyi Kemping - Hollóstető
- Tisza Kemping - Tokaj / Rakamaz
- Vár és Turistaszálló - Boldogkőváralja
- Füzéri vár - Füzér (állami tulajdon átengedett kezelői joga)
- Raktár - Miskolc (Korvin O. u.)

1985 évig:

- Aggtelek - Jósvafő Cseppkőbarlang
- Baradla Kemping - Aggtelek
- István Cseppkőbarlang - Miskolc Lillafüred
- Anna Mésztufa Barlang - Miskolc Lillafüred

A Hivatal vezetői voltak:

- Nagy Lajos         ?    - 1968
- Tózsa István    1968 - 1979
- Ács Sándor      1979 - 1985
- Simon László   1985 - 1990
- Varjas László   1990 - 1992


2. Borsod Tourist Kft. története:

A rendszerváltás éveiben az ágazati és önkormányzati szervezeti változások alapjaiban változtatták meg a megyei idegenforgalmi hivatalokkal szembeni szakmai elvárásokat és feladatokat. Az üzleti tevékenységek szerepének erősödése, az ebből realizálható árbevétel és nyereség lehetősége a megyei önkormányzatok többségénél egyre inkább előtérbe helyezte a hivatali tevékenység piaci alapokon nyugvó átszervezését.
A B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés határozata alapján 1992. április 28-i hatállyal megszűnt a B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat Idegenforgalmi Hivatala és fordulónappal részleges jogutódlással a korábbi hivatal üzleti tevékenységeinek végzésére létrejött a Borsod Tourist Idegenforgalmi és Kereskedelmi Kft. (továbbiakban Borsod Tourist Kft.), a non-profit jellegű feladatok ellátására pedig újra alakították a B.-A.-Z. megyei Önkormányzat Idegenforgalmi Hivatalát.

A korábbi költségvetési szerv végelszámolás jellegű megszüntetését szinte teljes egészében a Borsod Tourist Kft. látta el, így e feladatok párhuzamosan jelentkeztek az újonnan létrehozott társaság 1992. évi indítási és főszezoni feladataival. A Kft. tulajdonosi köre vegyes képet mutatott. Meghatározó többségi tulajdonosa mindenkor a B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat volt, melynek részesedése alapításkor 49,1 %, majd 50,2 % volt, 2003. évtől pedig már 83 %-ot képviselt a közvetlen irányítási jogkört lehetővé tevő főtulajdonosi részarány. Ezen kívül a Bükkvidéki Vendéglátó Rt., a Bonus Eco Rt. (később helyette a Szponzor Kft. és Leascenter Kft.), illetve néhány magánszemély - többségükben a Kft. dolgozói - alkották a heterogén szerkezetű tulajdonosi összetételt.

A Borsod Tourist Kft. az alábbi szervezeti egységekkel kezdte meg működését:

- Főiroda (Utazási iroda) - Miskolc
- Utazási iroda - Mezőkövesd
- Utazási iroda (szezonális) - Zsóry Fürdő
- Utazási iroda (szezonális) - Éden kempingben - Miskolc Tapolca
- Utazási iroda - Sárospatak (1996. évig)
- Éden Kemping és Üdülőházak - Miskolc - Tapolca (2004-ig működött, jelenleg helyén lakópark)
- Autós Kemping és Üdülőházak (2001 évig), Miskolc - Tapolca, (jelenleg helyén Avalon Park)

A Borsod Tourist Kft. ügyvezető igazgatója a társaság fennállása alatt, vagyis megalakulásától megszűnéséig, 1992 - 2006 között Varjas László volt.

Miskolci főiroda

Miskolci főiroda - ügyfélszolgálati pultok

Miskolci főiroda valutapénztár

Mezőkövesdi városi iroda

Éden Kemping bejárati főépülete

Éden Kemping üdülőháza (összesen 28 db)

Éden Kemping - sátor, lakókocsis parcellák
Szabadtéri szolgáltatások; játszótér, szalonnasütők, teniszpálya, minigolf

Éden Kemping alaprajza és tájékoztató táblái

Autós Kemping - Fogadó szálláshely

Főbb üzletágak:

- Szervezett beutaztató idegenforgalom
- Utazásszervezés- és közvetítés külföldre és belföldre
- Kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetése
- Program - és rendezvényszervezés
- Pénzváltás (Valutaváltás) Miskolcon, Mezőkövesden
- Fizető vendéglátás (magán üdülők bérbeadása Miskolcon, Zsóry Fürdőn és Bogácson)
- Útikönyvek, térképek, matyó népművészeti termékek értékesítése
- Kiállítási installációk bérbeadása, egyéb kereskedelmi tevékenység

Az üzletági tevékenységek jellemzői:

A társaság saját szálláshelyein és a magán fizető vendéglátó hálózatban évenként több tízezer vendégéjszakát töltöttek el elsősorban lengyel, cseh, ukrán, holland, belga és német turisták. A célpiaci pozíciók növelése érdekében több esetben saját standdal jelent meg a cég elsősorban lengyelországi kiállításokon, work-shopokon (Katovice, Bielsko Biala, Poznan, Prága). A legnépszerűbb csoportos programok közül kiemelhetők a Tisza-tavi természetjáró és a matyó lakodalmas programok. A Kft. rendszeresen részt vett a legjelentősebb magyarországi turisztikai kiállításokon, mint pl. Utazás kiállítás évente Budapesten, illetve a miskolci Menjünk Világgá kiállításon, és több alkalommal vidéki kiállításokon is (pl. Debrecen, Szolnok, Nyíregyháza).
1995. évtől szinte minden évben megjelentek a külföldi-belföldi utazási prospektusok, a saját szálláshelyek leporellói. A jelentősebb kiadványok felsorolását, a szerteágazó PR és marketing tevékenységet külön fejezet: a "Borsod Tourist kiadványai"  című oldal tartalmazza.

A cég egyik részvényese volt az országos hatáskörű, budapesti központú Hungarotours Rt.-nek is, melynek éves programfüzetében folyamatosan helyet kaptak utazási és üdülési ajánlatai is. A Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetségének (MUISZ) fennállása nagyobb részében teljes jogú tagja volt, folyamatosan szerepet vállalt a Szövetség által kezdeményezett programokban, marketing tevékenységben, tanulmány utak lebonyolításában.
A társaság számos programot szponzorált anyagilag is, tevékenysége szorosan illeszkedett a többségi tulajdonos megyei turizmuspolitikai célkitűzéseihez (megyei kiadványok, study tourok szervezése, Kassai Nemzetközi Repülőtér képviselete, stb.). Kölcsönösen előnyös, szoros kapcsolatokat ápolt a B.-A.-Z. megyei Idegenforgalmi Hivatallal, mellyel 1992 előtt közös szervezeti rendszerben működött. Aktív tagként   kapcsolódott a BOKIK Idegenforgalmi és Vendéglátó Osztályának szakmai munkájához is (jogszabályi véleményezés, kiállítások, study tourok, stb.).

A miskolci utazási kiállításon - 2004.

A budapesti Utazás kiállításon 1995. évben egy olasz partnerrel közös standon

Lengyelország, Bialsko Biala - Borsod Tourist standja a  Beskidek Targi Utazási kiállításon

Miskolc Manager Club, Tokaj Vendéglátó Ház
Borsod Tourist Kft. közös sajtótájékoztatója a Savaria Touristtal


Többségi tulajdonosától - a B.-A.-Z. megyei Önkormányzattól bérelt kemping szálláshelyein pályázati forrásokból és önerőből folyamatosan korszerűsítéseket, fejlesztéseket hajtott végre. A társaság üzleti tevékenységét fennállásának jelentős részében tulajdonosai csak a szükséges mértékben és a taggyűlési kompetenciák alapján befolyásolták. Kivételt képez ez alól a 2002-2006 közötti időszak, amikor a főtulajdonos részéről esetenként átgondolatlan és politikai motivációk vezérelte utasításokat is kellett teljesítenie. Ebben az időszakban szervezték át és szüntették meg végleg a B.-A.-Z. Megyei Idegenforgalmi Hivatalt is.

Borsod Tourist Kft. megszűnése:

A társaság helyzetét alapvetően meghatározta többségi tulajdonosának pénzügyi-költségvetési helyzete. Az időnként változó összetételű politikai vezetés és testületek elvárásaihoz nem volt egyszerű alkalmazkodni, de ennél is nagyobb kihívást jelentett a cég számára a többségi tulajdonos Megyei Önkormányzat 2000-es évek elejétől tapasztalt fokozatosan romló pénzügyi-gazdálkodási helyzete. A legjelentősebb kihatású érvágást az Éden Kemping tervezett eladása miatti bérleti jogviszony megszüntetése jelentette 2004 évben, mivel ez a céges nettó árbevétel mintegy felének elvesztését eredményezte.

Itt meg meg kell jegyezni, hogy a szálláshely ez után mintegy 5 évig zárva volt, nem működött és csak 2009. évben sikerült eladnia a B.-A.-Z. Megyei Önkormányzatnak. Tekintettel arra, hogy számvitelileg még függő el nem számolt fejlesztések is terhelték a Kft. gazdálkodását, ez további nehézséget is jelentett a társaság számára.
Az árbevétel és jövedelmezőség romlását a társaság adminisztratív központjának is helyet adó, mintegy 3 évtizede ugyanazon a helyszínen működő, népszerű miskolci főutcai utazási iroda 2006. évi hirtelen eladása tetézte be. A Kft. gazdálkodása főként az előző okok miatt fokozatosan ellehetetlenült. A bizonytalan jövő és megrendült gazdálkodás miatt a főtulajdonos B.-A.-Z. megyei Önkormányzat közgyűlése megszavazta a jogutód nélküli megszűnést. A társaság - amely az egykori megyei hivatalok közül részleges jogutódlással kft-ként az elsők között kezdte meg tevékenységét - 15 évi szakmailag hasznos működés után 2007-től végleg megszűnt.

A Borsod Tourist kiadványai és marketing tevékenysége című bejegyzés az alábbi linkre történő kattintással érhető el:Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése